top of page

Záväzná prihláška 
Živly v nás, ostrov Hvar
24.-31.5.2024

DOPRAVA na retreat je INDIVIDUÁLNA, ale ak je záujem je možnosť zdieľanej dopravy medzi jednotlivými účastníkmi.

STRAVA: Ayurvedska strava je bezláktozová a bezlepkova. Máte alergie na nejaké pochutiny o ktorých by sme mali vedieť?

Máte alergiu alebo intoleranciu?

ZDRAVIE: Užívate lieky na liečenie psychiatrických porúch alebo sa liečite na chorobu o ktorej by sme mali vedieť?

Užívate nejaké lieky z vyššie uvedených?
Odkiaľ ste sa o retreate dozvedeli?

CENA: 

! PRE PÁRY ZĽAVA VO VÝŠKE 150 EUR (75 EUR za 1 osobu) - pre uplatnenie uveď do poznámky zľava pre pár a meno tvojho partnera - obaja sa musíte registrovať !

REGISTRÁCIA MOŽNÁ LEN DO 10.5.2024!

Spôsob platby:
bottom of page