top of page

pi 17. 3.

|

Žilina

Tensegrity

Magické pohyby aztéckych šamanov dávneho Mexika

Miesta sú vypredané
Ďalšie pripravované akcie
Tensegrity
Tensegrity

Čas a miesto

17. 3. 2023, 17:30 – 19:30

Žilina, Na starej hradskej, 010 03 Žilina-Budatín, Slovakia

O podujatí

Tensegrita predstavuje mierne upravené magické pohyby dávnych čarodejníkov starého Mexika, ktoré verejne vyjavil juhoamerický antropológ a spisovateľ Carlos Castaneda v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Cieľom workshopu je predstaviť magické pohyby a vytvoriť skupinu, ktorá sa od polovice marca bude pravidelne 2x do mesiaca schádzať pri ich spoločnom cvičení.

Castaneda vraví, že magické pohyby boli objavené čarodejníkmi starého Mexika vo zvýšených stavoch vedomia. Nejde len o obyčajné fyzické cvičenia či telesné pozície, ale sú pokusom o dosiahnutie optimálneho stavu bytia. Tieto pohyby spôsobujú jemnú zmenu telesného aj duševného stavu - nastáva dotyk ducha. Ide o prepojenie s vitálnou silou, ktorá cvičiaceho vyživuje. Pomocou magických pohybov sa človek môže preniesť do iných stavov bytia. Sú gestom prilákania sily. Rozširujú vedomie.

Magické pohyby sú presýtené zámerom tisícich čarodejníkov, ktorí dokázali nepredstaviteľne narábať s vedomím. Cvičiaci si má možnosť uvedomiť, že všetko je vo svojej podstate iba prúdom a zmenou

Magické pohyby pôsobia na celé hmotné telo a aj na konglomerát energetických polí. Oživujú stagnujúcu energiu a prerozdeľujú ju v rámci nášho energetického obalu tak, aby nám čo najlepšie slúžila. Aktivujú fyzické i energetické telo. Pomocou praktikovania magických pohybov sa preskupuje energia usadená na okraji svetelného tela do centier vitality. Magické pohyby vyvolávajú u cvičiaceho pocity telesnej a duševnej pohody.

Tensegrita je modernou verziou magických pohybov dávnych čarodejníkov. Je to termín, ktorý vymyslel sám Castaneda. Názov Tensegrita zahŕňa pojmy tension (napätie) a integrity (integrita), a odkazuje na napätie vznikajúce sťahovaním a uvoľňovaním svalov a šliach a na integritu, pretože behom celého cvičenia je telo chápané ako zdravá, úplná a dokonalá jednotka.

Tensegrita zahŕňa sústavy pohybov. Castaneda hovorí, že pri jej cvičení je možné dospieť ku hranici, kedy preskupená energia cvičiaceho preváži a cvičiaci magické pohyby po období zmätkov náhle pochopí s úplnou jasnosťou.

Magické pohyby vyvolajú u cvičiaceho skôr či neskôr preskupenie energie, pričom spolu s tým dôjde aj ku trom dôsledkom: zastavenie vnútorného monológu umožňujúce vnútorné mlčanie, ktoré zvýši pohyblivosť bodu sústredenia (ohniska vedomia týkajúceho sa nášho vnímania).

Pri Tensegrite je dôležité osvojiť si presvedčenie, že výsledok sa dostaví sám od seba.

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page